बोगटीका दुई मुक्तकका हरफहरु

उ बसेको मुटु दुखिरा छ आज ।
पानिको आशा गर्दा गदै फुल सुकिराको छ आज ।।
जुन हाँगामा फुलको आशै गरिएन ।
उहि हाँगा बारबार झुकिरा छ आज ।।

       2

उ गइछ आज अग्लो धुरी देखिर ।
छोडे्न दुखले मलाइ मजदुरी देखेर ।।
खेै किन हो हो मन आज विरानो भाको छ ।
नङ अनि मासुको दुरी देखेर ।।

            रमेश कुमार बोगटी
   नहरीनाथ गाउपालीका वडा न ५ रुप्सा कालीकोट

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!