घरदैलोमा पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिदै नगर सरकार

पौष २३ कालिकोट  भरोसा,होस,नगर,माथि गाउँ घरमा स्वास्थकर्मि साथि भन्ने मुख्य नाराका साथ मेयर हेल्थकेयर कार्यक्रम अन्तरगर्त घुम्ति सेवा निरन्तर रुपमा वडा नं. १ र २ मा सञ्चालन भएर हाल वडा सम्म ३ पुगेको छ ।

नगरपालिका भित्रका गर्भवती चेकजाँच सेवा, विरामीलाई सामान्य चेकजाँच औषधि वितरण सेवा, कृषि विकास शाखा बाट औषधि तथा विउविजन वितरण सेवा, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखा द्वारा अनलाइन घटना दर्ता (जन्म दर्ता, विवहा दर्ता, बसाइँसराइ, मृत्यु दर्ता) र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको परिचयपत्र वितरण, पशु विकास शाखा द्वारा पशु पन्छिहरुलाई औषधि वितरण आर्युवेद शाखा वाट आर्युवेदलाय औषधिहरु च्यावन प्रास आदि वितरण गदै आइरहेको छ ।

रास्कोट सरकारले घर घरमा एकृकित सेवा दिने नीति तथा कार्यक्रम गरे अनुसार  वडा न ३ भित्रका सेवाग्राहीहरुले सेवा लिएका छन । साथै आयुर्वेद सेवालिने ८५जना ,डेन्टल सेवा लिने १४जना ,कृषि सेवालिने १११ जना, केयर पशु सेवालिने, २९६जना गरि जम्मा ५०६ जना सेवाग्राहि सेवा लिएको नगर प्रमुख धर्मराज शाही (पोषण) ले बताउनु भएको छ ।
स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भन्दा टाढा रहेका नागरिकलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिदा स्थानीय हर्षित भएका छन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!