मान्छे मान्छेलाई यहाँ रोकाला सम्झीन्छौ मुक्तक गोविन्द अनुरागी

गोविन्द बहादुर विक अनुरागी

मान्छे मान्छेलाई यहाँ
रोकाला सम्झीन्छौ ।
सरकारी काम गर्नेलाई पनि
गोठाला सम्झीन्छौ ।।
देश वेच्ने नेता लाई खै किन
सम्मान गरीन्छ ।
गुफा भित्रको छेउछाउलाई पनि
ओटाला सम्झीन्छौ ।।

धन्यवाद   अनुरागी

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *